Archive | Konferensnytt RSS feed for this section

Välkommen till Konferensnyheter!

4. oktober 2008

0 Comments

Konferensnyheter kommer att bevaka den svenska konferensmarknaden och skriva om svenska konferensanläggningar. Här kan du läsa om konferensnyheter och tips på nya anläggningar och annat matnyttigt som har med dagkonferenser, konferenshotell och konferensbokning.

Continue reading...