Högsta betyg för säkerhet och rutiner

Där människor samlas för konferens och möten är säkerhet och trygghet viktigt. Fagerudd Konferens har under lång tid haft personalutbildningar vartannat år för att underhålla kompetens inom HLR och brandsäkerhet. Anläggningen utvärderas också regelbundet för att bibehålla sin höga nivå. Direkt efter årsskiftet hölls en heldag där personalen fick uppfriska sina kunskaper. Anläggningen utrustades med en hjärtstartare och för de som arbetar på Fagerudd gavs utbildning för denna.

Säkra möteslokaler

Toppbetyg vad gäller brandsystem och rutiner för kontinuerlig utbildning gör denna plats till en säker plats för möten!

Fagerudd konferens HLR

 

,