Skapa dynamik via konferens

Vi lever i en tid där man mer och mer tar hjälp av tidigare inte existerande experter som ser mer till sådant som dynamik i grupper än exempelvis betyg och erfarenhet. Om man endast skulle välja medarbetare utifrån betyg och erfarenhet så skulle inte gruppen kunna fungera då det krävs att man tar hänsyn till andra delar av en personlighet för att kunna skapa en väl fungerande grupp. I vissa fall kan det vara bättre att anställa en person helt utan erfarenhet inom området och istället välja denna person på grund av vad den har att komma med gällande påverkan av gruppens dynamik i helhet.

Konferens som verktyg

Att åka på konferens med en befintlig grupp kan förändra mycket i dynamik och sammanhållning. Teambildning är ett begrepp som fått större och tyngre innebörd mot bakgrund av studier och empiri. När man bygger relationer i verksamheten synliggörs faktorer som annars inte observerats, vilket i sin tur påverkar gruppens totala kunskapsbas och funktion. Det finns många som under åratal närmat sig ämnet och först nu kan man se en tydlig förändring i mentalitet och vision i bolag världen över. I Sverige finns ett flertal kända konferensanläggningar att besöka och genom att stanna över natten öppnar man för sociala möten som inte sällan gör stor skillnad även efter konferensens slut. Villa Aske är en av de anläggningar som gått ut starkt med att erbjuda aktiviteter som knyter samman människor och bidrar till bättre teamkänsla. En annan anläggning som har nära samarbete med denna, är Friibergh Herrgård som blivit ett namn för alla som älskar golf i samband med möten och konferensbesök.

Våga gå utanför boxen

För att kunna våga anställa personer utanför de vanliga ramarna där erfarenhet och betyg ligger i grunden oavsett vad för slags jobb man söker så krävs det en gnutta mod och en gnutta nytänkande. Det passar inte alla och vissa kan till och med bli stressade av blotta tanken att börja anställa personer utanför de vanliga ramarna, men det har visat sig vara mycket givande att ta mod till sig i detta läge då det ofta ger ett företag så mycket mer än om man bara kört på i gamla spår.

Idag finns det många sätt att visa vad man går för som varken kräver betyg, erfarenhet eller audition. Man kan blogga och på så sätt visa sin begåvning istället för att söka jobb som journalist och man kan skriva inlägg och krönikor på sina egna villkor som andra tar del av på samma sätt som man tidigare gjorde endast genom att vara ett känt namn. Detsamma gäller de flesta talanger numera och många får både sin vilja igenom och sina talanger uppvisade på ett eller annat forum som tills bara för några år sedan var stängda för alla utom dem med exakt rätt utbildning och exakt rätt erfarenhet. Idag är alla välkomna och det finns en helt annan inkluderande kultur gällande mycket och forumen blir bara fler och fler varje dag.

Främja arbetsglädjen och kreativiteten

För att en arbetsplats ska vara en plats man går till med glädje och positiv energi som man sedan ska dela med sig av till sina kollegor så krävs det att arbetsplatsen ger detta tillbaka. Saker som främjar denna slags positiva känslor är sådant som tillit, engagemang, bra klimat för konflikter, debatter och idéer, en känsla av frihet och en stor dos humor under dagarna.

För att ett klimat som beskrivs ovan ska kunna existera krävs det att man känner sig känslomässigt trygg, att stämningen är lättsam, att man får möjlighet till påverkan och självständighet, att alla engagerar sig och att miljön är positiv där allas idéer tas tillvara. För att man ska kunna trivas och utvecklas krävs det även att man respekterar allas åsikter och att konflikter hanteras direkt.